Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước”

n (đã xóa Thể loại:Chính trị dùng HotCat)
==Xem thêm==
*[[Tổng thống]]
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]]
*[[Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]
*[[Chủ tịch Cuba]]
*[[Chủ tịch nước Lào]]