Khác biệt giữa các bản “Chủ tịch nước”

*[[Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]
*[[Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba]]
*[[Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào]]
 
==Tham khảo==