Khác biệt giữa các bản “Phương pháp đối tượng tiêu điểm”

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
 
== Khái niệm ==
'''Phương pháp đối tượng tiêu điểm''' là một [[phương pháp tích cực hóa tư duy]] trong [[khoa học sáng tạo]]. Được giáo sư trường [[đại học tổng hợp Berlin]] [[Friedrich Kunze|F. Kunze]] đưa ra những năm 1926 với tên gọi ban đầu là phương pháp danh mục (catalogue), và được nhà bác học người Mỹ C. Whiting hoàn thiện.<ref>Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật - Giải Quyết vấn đề và ra quyết định - Phan Dũng, trang 83</ref><ref>Inventive thinking through TRIZ: a practical guide - Michael A. Orloff, trang 28</ref>.
 
Ý tưởng của phương pháp là cải tiến một đối tượng bằng cách chuyển giao những dấu hiệu (tính chất, chức năng) của những đối tượng ngẫu nhiên vào đối tượng cần cải tiến. Ví dụ đưa tính chất "thơm" của "nước hoa" vào đối tượng "bút", ta có "bút có mùi thơm".
 
== Các bước thực hiện ==
Các bước thực hiện của phương pháp này bao gồm<ref>Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật - Giải Quyết vấn đề và ra quyết định - Phan Dũng, trang 83,84</ref>: <br>
* Bước 1: Chọn đối tượng tiêu điểm cần cải tiến <br>
* Bước 2: Chọn ngẫu nhiên 3,4 đối tượng tiêu điểm. <br>