Earthandmoon

Gia nhập ngày 14 tháng 10 năm 2009
hide
(hide)
<!--[[Tập tin:Moon and red blue haze.jpg|nhỏ|1150px|link=]]
{| style="border: 1px solid gray; background-color: #fdffe7;"
|rowspan="2" valign="top" | [[Tập tin:Barnstar-AV.png|100px]]
[[Thể loại: Thành viên thiên văn học]]
[[Thể loại: Thành viên Wikipedia]]
-->