Khác biệt giữa các bản “R&D”

không có tóm lược sửa đổi
'''R&D''' là từ viết tắt của ''reseachresearch & development'' - '''nghiên cứu và phát triển'''; một trong những chìa khóa thành công của nhiều tập đoàn, công ty lớn trên thế giới.
 
Nghiên cứu và phát triển bao gồm việc đầu tư, tiến hành và/ hoặc mua bán các nghiên cứu, công nghệ mới phục cụ cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Người dùng vô danh