Khác biệt giữa các bản “Trần Văn Lan”

không có tóm lược sửa đổi
'''Trần Văn Lan''' (sinh năm 1958) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa 13]], thuộc đoàn đại biểu [[Tiền Giang]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIIIdaibieu/Daibieu57/2985/Tran-Van-Lan.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
==Tiểu sử==
Tên thường gọi: Trần Văn Lan
 
Ngày sinh: 12/10/1958
 
Giới tính: Nam
 
Dân tộc: Kinh
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo , Tiền Giang
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quân sự, Cử nhân Luật
 
Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang
 
Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang
 
Ngày vào đảng: 1/9/1979
 
Nơi ứng cử: Tiền Giang
 
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 
Đại biểu chuyên trách: Không
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}