Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chung Vô Diệm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|tước vị = [[Vương hậu]] [[nước Tề]]
|chồng = [[Tề Tuyên vương]]
|tên đầy đủ = Chung Li Xuân (鍾離春)
|nơi sinh = [[Vô Diệm]] (无盐; nay thuộc phía đông huyện Đông Bình tỉnh [[Sơn Đông]])
}}