Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chung Vô Diệm”

Không có tóm lược sửa đổi
 
==Giai thoại==
Theo dã sử [[truyền thuyết]], Chung Vô Diệm thực chất không phải là người phụ nữ xấu xí mà ngược lại rất xinh đẹp. Từ nhỏ đã theo kỳ nhân dị sĩ học đạo. Với tư chất thông minh, học một biết mười, chẳng bao lâu Chung Vô Diệm đã trở thành một tài tử văn võ song toàn, tinh thông bói toán và cách bài binh bố trận.
Tề tuyên vương lúc bấy giờ là vị vua bất tài vô dụng, chỉ thích vui chơi lêu lổng, không màng đến chính sự, bỏ bê triều chính. Quan lại trong triều chia bè kết đảng, tranh quyền đoạt lợi đấu đá lẫn nhau, khiến cuộc sống của dân chúng rơi vào cảnh lầm than cơ cực. Ngoài ra, còn phải chịu sưu cao thuế nặng.