Khác biệt giữa các bản “Tân Ngũ Đại sử”

Trang mới: “{{24 bộ chính sử Trung Hoa}} '''Tân Ngũ Đại sử''' (chữ Hán: 新五代史) là một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 s…”
(Trang mới: “{{24 bộ chính sử Trung Hoa}} '''Tân Ngũ Đại sử''' (chữ Hán: 新五代史) là một sách lịch sử theo thể kỷ truyện trong 24 s…”)
(Không có sự khác biệt)