Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Túc Tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
* [[Bắc Ngụy Túc Tổ]] Nguyên Hiệp (do [[Bắc Ngụy Hiếu Trang Đế]] truy tôn)
* [[Võ Cư Thường| Nam Chu Túc Tổ]] Võ Cư Thường (do [[Võ Tắc Thiên]] truy tôn)
* [[Hậu Lương Túc Tổ]] Chu Ảm
* [[Hậu Tấn Túc Tổ]] Thạch Bân
475

lần sửa đổi