Khác biệt giữa các bản “Chu Thái”

Thấy một số tướng lĩnh có vẻ không phục Chu Thái, Tôn Quyền bèn thân hành đi tuần đến họp các tướng, tổ chức tiệc rượu trong doanh trại và bảo Chu Thái cởi áo. Mọi người kinh ngạc vì trên người ông chi chít không chỗ nào không có sẹo. Tôn Quyền hỏi han Chu Thái về từng vết thương. Chu Thái kể lại từng trận đánh. Mỗi lần ông kể Tôn Quyền lại ban cho ông một chén rượu và ôm Chu Thái khóc. Mọi người lúc đó hiểu ra sự khổ công ngoài chiến trường của Chu Thái, đều rất cảm động.
 
Năm [[219]], Tôn Quyền đánh bại [[Quan Vũ]], chiếm được Kinh châu, lại muốn đánh sang đất Thục, bèn phong cho Chu Thái làm Thái thú Hán Trung<ref>Hiện tại tướng giữ Hán Trung của [[Lưu Bị]][[Ngụy Diên]]. Sau đó ý định đánh Thục không thực hiện.</ref>, Phấn uy tướng quân, Lăng hương hầu.
 
Sử ghi sau này Chu Thái mất vào trong niên hiệu Hoàng Vũ (222-229) khi Tôn Quyền đã là Ngô vương, không rõ cụ thể năm nào.
61.924

lần sửa đổi