Khác biệt giữa các bản “Võ Hoa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|issue= [[Võ Sĩ Lăng]] <br>[[Võ Sĩ Nhượng]] <br>[[Võ Sĩ Dật]]<br>[[Võ Sĩ Tắc]]<br>[[Võ Sĩ Hoạch]]<br>Võ phu nhân
| miếu hiệu = [[Hiển Tổ]] (显祖)
| place of burial = [[Vĩnh Lăng]] (永陵)
| posthumous name = Hiển Tổ Lập Cực Văn Mục hoàng đế<br>显祖立極文穆皇帝
}}
475

lần sửa đổi