Khác biệt giữa các bản “Tiểu thuyết”

 
=== Tính đa dạng về sắc độ thẩm mỹ ===
''Tính đa dạng về màu sắc thẩm mỹ'' cũng là một đặc trưng tiêu biểu của thể [[Nhóm đầu sỏ chính trị thời Meiji|loại]]. Các [[thể loại văn học]] khác thường chỉ tiếp nhận một sắc thái thẩm mỹ nào đó để tạo nên âm hưởng của toàn bộ tác phẩm, như [[bi kịch]] là [[cái cao cả]], [[hài kịch]] là [[cái thấp hèn]], [[thơ]] là [[đẹp|cái đẹp]] và cái lý tưởng. Ở tiểu thuyết không diễn ra quá trình chọn lựa màu sắc thẩm mỹ khi tiếp nhận hiện thực mà nội dung của nó thể hiện sự pha trộn, chuyển hóa lẫn nhau của các sắc độ thẩm mỹ khác nhau: cái cao cả bên cái thấp hèn, cái đẹp bên [[cái xấu]], [[cái thiện]] lẫn [[cái ác]], cái bi bên cạnh cái hài v.v.
 
=== Bản chất tổng hợp ===
Người dùng vô danh