Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
| Màu thích = [[Màu tím]]
| Gia nhập= Ngày [[10 tháng 10]] năm [[2017]]
| Tổng số lần sửa đổi = 513<br>cập nhật lúc 16[https:30, ngày 04 tháng 12 năm 2017 (UTC)//tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Tuyenduong97&project=vi.wikipedia]
| Độ nghiện Wikipedia = 1.396
| Facebook = [https://www.facebook.com/duongtuyen.2608 Link]