Khác biệt giữa các bản “Trần Khắc Tâm”

không có tóm lược sửa đổi
'''Trần Khắc Tâm''' (sinh năm 1972) là Ủy viên Hội đồng Dân tộc của [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII]], thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh [[Sóc Trăng]]; Tiến sĩ Kinh tế, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng Sóc Trăng.<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIIIdaibieu/Daibieu51/2632/Tran-Khac-Tam.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref>
 
Ngày sinh: 8/10/1972
 
Giới tính: Nam
 
Dân tộc: Hoa
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề , Sóc Trăng
 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
 
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ khoa học quản trị kinh doanh
 
Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trần Liên Hưng, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
 
Nơi làm việc: Công ty TNHH Trần Liên Hưng, số 571 Lê Duẩn, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 
Ngày vào đảng: 30/4/2011
 
Nơi ứng cử: Sóc Trăng
 
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
 
Đại biểu chuyên trách: Không
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}