Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “thumb|280px|{{math|1=''y'' = ''x''<sup>3</sup>}} với giá trị {{math|1 ≤ ''x'' ≤ 25}}. Trong số học, '''lập phương''' c…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
 
Hay cũng có thể hiểu là lấy tích của nó với [[bình phương]] của nó:
:{{math|size=120%|1=''n''<sup>3</sup> = ''n'' × ''n''<sup>2</sup>}}.
 
Đây chính là công thức để tính cho một khối lập phương có chiều dài các cạnh là ''n''.
 
Biểu đồ của hàm lập phương f: x → x3 (hoặc phương trình y = x3) được biết đến như là hình parabê hình khối. Bởi vì lập phương là một hàm số lẻ, đường cong này có một điểm đối xứng ở gốc, nhưng không có trục đối xứng.
 
==Lập phương của số nguyên==
Lập phương của các số nguyên từ 0 đến 60 là:{{OEIS|id=A000578}}:
 
{| style="text-align:right;"
| style="padding-left:2em;"| 0<sup>3</sup> = || 0
|-
| style="padding-left:2em;"| 1<sup>3</sup> = || 1
| style="padding-left:2em;"|11<sup>3</sup> = || 1331
| style="padding-left:2em;"|21<sup>3</sup> = || 9261
| style="padding-left:2em;"|31<sup>3</sup> = || 29,791
| style="padding-left:2em;"|41<sup>3</sup> = || 68,921
| style="padding-left:2em;"|51<sup>3</sup> = || 132,651
|-
| style="padding-left:2em;"| 2<sup>3</sup> = || 8
| style="padding-left:2em;"|12<sup>3</sup> = || 1728
| style="padding-left:2em;"|22<sup>3</sup> = || 10,648
| style="padding-left:2em;"|32<sup>3</sup> = || 32,768
| style="padding-left:2em;"|42<sup>3</sup> = || 74,088
| style="padding-left:2em;"|52<sup>3</sup> = || 140,608
|-
| style="padding-left:2em;"| 3<sup>3</sup> = || 27
| style="padding-left:2em;"|13<sup>3</sup> = || 2197
| style="padding-left:2em;"|23<sup>3</sup> = || 12,167
| style="padding-left:2em;"|33<sup>3</sup> = || 35,937
| style="padding-left:2em;"|43<sup>3</sup> = || 79,507
| style="padding-left:2em;"|53<sup>3</sup> = || 148,877
|-
| style="padding-left:2em;"| 4<sup>3</sup> = || 64
| style="padding-left:2em;"|14<sup>3</sup> = || 2744
| style="padding-left:2em;"|24<sup>3</sup> = || 13,824
| style="padding-left:2em;"|34<sup>3</sup> = || 39,304
| style="padding-left:2em;"|44<sup>3</sup> = || 85,184
| style="padding-left:2em;"|54<sup>3</sup> = || 157,464
|-
| style="padding-left:2em;"| 5<sup>3</sup> = || 125
| style="padding-left:2em;"|15<sup>3</sup> = || 3375
| style="padding-left:2em;"|25<sup>3</sup> = || 15,625
| style="padding-left:2em;"|35<sup>3</sup> = || 42,875
| style="padding-left:2em;"|45<sup>3</sup> = || 91,125
| style="padding-left:2em;"|55<sup>3</sup> = || 166,375
|-
| style="padding-left:2em;"| 6<sup>3</sup> = || 216
| style="padding-left:2em;"|16<sup>3</sup> = || 4096
| style="padding-left:2em;"|26<sup>3</sup> = || 17,576
| style="padding-left:2em;"|36<sup>3</sup> = || 46,656
| style="padding-left:2em;"|46<sup>3</sup> = || 97,336
| style="padding-left:2em;"|56<sup>3</sup> = || 175,616
|-
| style="padding-left:2em;"| 7<sup>3</sup> = || 343
| style="padding-left:2em;"|17<sup>3</sup> = || 4913
| style="padding-left:2em;"|27<sup>3</sup> = || 19,683
| style="padding-left:2em;"|37<sup>3</sup> = || 50,653
| style="padding-left:2em;"|47<sup>3</sup> = || 103,823
| style="padding-left:2em;"|57<sup>3</sup> = || 185,193
|-
| style="padding-left:2em;"| 8<sup>3</sup> = || 512
| style="padding-left:2em;"|18<sup>3</sup> = || 5832
| style="padding-left:2em;"|28<sup>3</sup> = || 21,952
| style="padding-left:2em;"|38<sup>3</sup> = || 54,872
| style="padding-left:2em;"|48<sup>3</sup> = || 110,592
| style="padding-left:2em;"|58<sup>3</sup> = || 195,112
|-
| style="padding-left:2em;"| 9<sup>3</sup> = || 729
| style="padding-left:2em;"|19<sup>3</sup> = || 6859
| style="padding-left:2em;"|29<sup>3</sup> = || 24,389
| style="padding-left:2em;"|39<sup>3</sup> = || 59,319
| style="padding-left:2em;"|49<sup>3</sup> = || 117,649
| style="padding-left:2em;"|59<sup>3</sup> = || 205,379
|-
| style="padding-left:2em;"|10<sup>3</sup> = || 1000
| style="padding-left:2em;"|20<sup>3</sup> = || 8000
| style="padding-left:2em;"|30<sup>3</sup> = || 27,000
| style="padding-left:2em;"|40<sup>3</sup> = || 64,000
| style="padding-left:2em;"|50<sup>3</sup> = || 125,000
| style="padding-left:2em;"|60<sup>3</sup> = || 216,000
|}