Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:{{math|size=120%|1=''n''<sup>3</sup> = ''n'' × ''n''<sup>2</sup>}}.
 
Đây chính là công thức để tính thể tích cho một khối lập phương có chiều dài các cạnh là ''n''.
[[Tập tin:Hexahedron.gif|nhỏ|phải|250px|Khối lập phương]]