Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Sinh Hùng”

n
[[Thể loại:Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Việt Nam]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 Hà Tĩnh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12XII Hà Tĩnh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11 Thành phố Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X Thành phố Hồ Chí Minh]]