Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Trường học |
Tên= Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội |
Tên gọi khác= UEB |
Năm thành lập= [[tháng 11]] năm [[1974]] |
Loại hình= [[Đại học công lập]]|
Trụ sở trường= 44 đường Xuân Thủy, [[Cầu Giấy|Quận Cầu Giấy, Hà Nội]]|
Hiệu trưởng trường= PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê
Điện thoại= +84 024 37547 506 |
Website= [http://ueb.edu.vn/] |
giảng viên= 101 người|
 
'''Trường Đại học Kinh tế''', trường thành viên của [[Đại học Quốc gia Hà Nội]], là một cơ sở đào tạo bậc đại học và sau đại học cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam; nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.<gallery>
Tập tin:LogoDHKT.jpg|Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Website: http://ueb.edu.vn
</gallery>