Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

Số Ðơn vị bầu cử: 4. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 11. Số người ứng cử: 19. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 11.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa
#Ông [[Nguyễn Văn Khánh (thiếu tướng công an)|Nguyễn Văn Khánh]] đạt tỷ lệ 69,85% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Đặng Ngọc Tùng]] đạt tỷ lệ 65,49% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Trần Văn Tư]] đạt tỷ lệ 60,37% số phiếu hợp lệ
;Ðơn vị bầu cử Số 2, gồm Huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom và huyện Thống Nhất
#Bà [[Ðỗ Thị Thu Hằng]] đạt tỷ lệ 68,60% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Dương Trung Quốc]] đạt tỷ lệ 74,88% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Bùi Xuân Thống]] đạt tỷ lệ 55,50% số phiếu hợp lệ
 
==Tỉnh Ðồng Tháp==
Số Ðơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 8. Số người ứng cử: 13. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 8.