Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa truy cập phân chia theo mã”

n
Đã khóa “Đa truy cập phân chia theo mã” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:31, ngày 7 tháng 12 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)]…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.225.187.152 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
n (Đã khóa “Đa truy cập phân chia theo mã” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:31, ngày 7 tháng 12 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)]…)