Khác biệt giữa các bản “Công thức 1 năm 2010”

không có tóm lược sửa đổi
| All
|}
==Kết quả và xếp hạng==
===Grands Prix===
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"
|-
! Rd.
! [[Đường đua]]
! [[Xuất phát đầu]]
! [[Vòng nhanh nhất]]
! Cá nhân vô địch
! Đội đua vô địch
!class="unsortable"| Report
|-
! 1
| {{flagicon|BHR}} [[Bahrain Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[2010 Bahrain Grand Prix|Report]]
|-
! 2
| {{flagicon|AUS}} [[Australian Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|UK}} [[Jenson Button]]
| {{flagicon|UK}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| [[2010 Australian Grand Prix|Report]]
|-
! 3
| {{flagicon|MYS}} [[Malaysian Grand Prix]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Malaysian Grand Prix|Report]]
|-
! 4
| {{flagicon|CHN}} [[Chinese Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|UK}} [[Jenson Button]]
| {{flagicon|UK}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| [[2010 Chinese Grand Prix|Report]]
|-
! 5
| {{flagicon|ESP}} [[Spanish Grand Prix]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Spanish Grand Prix|Report]]
|-
! 6
| {{flagicon|MON}} [[Monaco Grand Prix]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Monaco Grand Prix|Report]]
|-
! 7
| {{flagicon|TUR}} [[Turkish Grand Prix]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|RUS}} [[Vitaly Petrov]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|UK}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| [[2010 Turkish Grand Prix|Report]]
|-
! 8
| {{flagicon|CAN}} [[Canadian Grand Prix]]
| {{flagicon|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|POL}} [[Robert Kubica]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|UK}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| [[2010 Canadian Grand Prix|Report]]
|-
! 9
| {{flagicon|ESP}} [[European Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|UK}} [[Jenson Button]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 European Grand Prix|Report]]
|-
! 10
| {{flagicon|GBR}} [[British Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 British Grand Prix|Report]]
|-
! 11
| {{flagicon|GER}} [[German Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[2010 German Grand Prix|Report]]
|-
! 12
| {{flagicon|HUN}} [[Hungarian Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Hungarian Grand Prix|Report]]
|-
! 13
| {{flagicon|BEL}} [[Belgian Grand Prix]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|UK}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| [[2010 Belgian Grand Prix|Report]]
|-
! 14
| {{flagicon|ITA}} [[Italian Grand Prix]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[2010 Italian Grand Prix|Report]]
|-
! 15
| {{flagicon|SIN}} [[Singapore Grand Prix]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[2010 Singapore Grand Prix|Report]]
|-
! 16
| {{flagicon|JPN}} [[Japanese Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Japanese Grand Prix|Report]]
|-
! 17
| {{flagicon|KOR}} [[Korean Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[2010 Korean Grand Prix|Report]]
|-
! 18
| {{flagicon|BRA}} [[Brazilian Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Nico Hülkenberg]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Brazilian Grand Prix|Report]]
|-
! 19
| {{flagicon|UAE}} [[Abu Dhabi Grand Prix]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|UK}} [[Lewis Hamilton]]
| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| [[2010 Abu Dhabi Grand Prix|Report]]
|}
 
===Hệ thống điểm===
Các tay đua có vị trí từ 1 đến 10 tương ứng với các điểm.
 
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center"
|-
! Vị trí
|bgcolor="#ffffbf"|  '''1''' 
|bgcolor="#dfdfdf"|  '''2''' 
|bgcolor="#ffdf9f"|  '''3''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''4''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''5''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''6''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''7''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''8''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''9''' 
|bgcolor="#dfffdf"|  '''10''' 
|-
! Điểm
|bgcolor="#ffffbf"| 25
|bgcolor="#dfdfdf"| 18
|bgcolor="#ffdf9f"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 1
|}
 
===Các tay đua===
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="font-size:85%; text-align:center;"
|- valign="top"
!valign="middle"| Xếp hạng
!valign="middle"| Tay đua
! [[2010 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br />{{flagicon|BHR}}
! [[2010 Australian Grand Prix|AUS]]<br />{{flagicon|AUS}}
! [[2010 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br />{{flagicon|MYS}}
! [[2010 Chinese Grand Prix|CHN]]<br />{{flagicon|CHN}}
! [[2010 Spanish Grand Prix|ESP]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 Monaco Grand Prix|MON]]<br />{{flagicon|MON}}
! [[2010 Turkish Grand Prix|TUR]]<br />{{flagicon|TUR}}
! [[2010 Canadian Grand Prix|CAN]]<br />{{flagicon|CAN}}
! [[2010 European Grand Prix|EUR]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 British Grand Prix|GBR]]<br />{{flagicon|GBR}}
! [[2010 German Grand Prix|GER]]<br />{{flagicon|GER}}
! [[2010 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br />{{flagicon|HUN}}
! [[2010 Belgian Grand Prix|BEL]]<br />{{flagicon|BEL}}
! [[2010 Italian Grand Prix|ITA]]<br />{{flagicon|ITA}}
! [[2010 Singapore Grand Prix|SIN]]<br />{{flagicon|SIN}}
! [[2010 Japanese Grand Prix|JPN]]<br />{{flagicon|JPN}}
! [[2010 Korean Grand Prix|KOR]]<br />{{flagicon|KOR}}
! [[2010 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br />{{flagicon|BRA}}
! [[2010 Abu Dhabi Grand Prix|ABU]]<br />{{flagicon|UAE}}
!valign="middle"| Điểm
|-
! 1
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Sebastian Vettel]]
|bgcolor="#dfffdf"| '''4'''
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| '''6'''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"| '''7'''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''''3'''''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''''3'''''
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"|'''1'''
|align="right"| '''256'''
|-
! 2
|align="left"| {{flagicon|ESP}} [[Fernando Alonso]]
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 13<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| ''14''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|align="right"| '''252'''
|-
! 3
|align="left"| {{flagicon|AUS}} [[Mark Webber]]
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| ''9''
|bgcolor="#dfdfdf"| '''''2'''''
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3'''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2'''
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|align="right"| '''242'''
|-
! 4
|align="left"| {{flagicon|GBR}} [[Lewis Hamilton]]
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#cfcfff"| ''14''<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|align="right"| '''240'''
|-
! 5
|align="left"| {{flagicon|GBR}} [[Jenson Button]]
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| ''3''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|align="right"| '''214'''
|-
! 6
|align="left"| {{flagicon|BRA}} [[Felipe Massa]]
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|align="right"| '''144'''
|-
! 7
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Nico Rosberg]]
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 17<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|align="right"| '''142'''
|-
! 8
|align="left"| {{flagicon|POL}} [[Robert Kubica]]
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| ''7''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|align="right"| '''136'''
|-
! 9
|align="left" style="white-space:nowrap;"| {{flagicon|GER}} [[Michael Schumacher]]&nbsp;
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|align="right"| '''72'''
|-
! 10
|align="left"| {{flagicon|BRA}} [[Rubens Barrichello]]
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|align="right"| '''47'''
|-
! 11
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Adrian Sutil]]
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|align="right"| '''47'''
|-
! 12
|align="left"| {{flagicon|JPN}} [[Kamui Kobayashi]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|align="right"| '''32'''
|-
! 13
|align="left"| {{flagicon|RUS}} [[Vitaly Petrov]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 13<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| ''15''
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|align="right"| '''27'''
|-
! 14
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Nico Hülkenberg]]
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| '''8'''
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|align="right"| '''22'''
|-
! 15
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Vitantonio Liuzzi]]
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|align="right"| '''21'''
|-
! 16
|align="left"| {{flagicon|SUI}} [[Sébastien Buemi]]
|bgcolor="#cfcfff"| 16<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|align="right"| '''8'''
|-
! 17
|align="left"| {{flagicon|ESP}} [[Pedro de la Rosa]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|
|
|
|
|
|align="right"| '''6'''
|-
! 18
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Nick Heidfeld]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|align="right"| '''6'''
|-
! 19
|align="left"| {{flagicon|ESP}} [[Jaime Alguersuari]]
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|align="right"| '''5'''
|-
! 20
|align="left"| {{flagicon|FIN}} [[Heikki Kovalainen]]
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|align="right"| '''0'''
|-
! 21
|align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Jarno Trulli]]
|bgcolor="#cfcfff"| 17<sup>†</sup>
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 15<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 21<sup>†</sup>
|align="right"| '''0'''
|-
! 22
|align="left"| {{flagicon|IND}} [[Karun Chandhok]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 20<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| '''0'''
|-
! 23
|align="left"| {{flagicon|BRA}} [[Bruno Senna]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|align="right"| '''0'''
|-
! 24
|align="left"| {{flagicon|BRA}} [[Lucas di Grassi]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| NC
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|align="right"| '''0'''
|-
! 25
|align="left"| {{flagicon|GER}} [[Timo Glock]]
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|align="right"| '''0'''
|-
! 26
|align="left"| {{flagicon|JPN}} [[Sakon Yamamoto]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|
|
|align="right"| '''0'''
|-
! 27
|align="left"| {{flagicon|AUT}} [[Christian Klien]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 22
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|align="right"| '''0'''
|- valign="top"
!valign="middle"| Xếp hạng
!valign="middle"| Tay đua
! [[2010 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br />{{flagicon|BHR}}
! [[2010 Australian Grand Prix|AUS]]<br />{{flagicon|AUS}}
! [[2010 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br />{{flagicon|MYS}}
! [[2010 Chinese Grand Prix|CHN]]<br />{{flagicon|CHN}}
! [[2010 Spanish Grand Prix|ESP]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 Monaco Grand Prix|MON]]<br />{{flagicon|MON}}
! [[2010 Turkish Grand Prix|TUR]]<br />{{flagicon|TUR}}
! [[2010 Canadian Grand Prix|CAN]]<br />{{flagicon|CAN}}
! [[2010 European Grand Prix|EUR]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 British Grand Prix|GBR]]<br />{{flagicon|GBR}}
! [[2010 German Grand Prix|GER]]<br />{{flagicon|GER}}
! [[2010 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br />{{flagicon|HUN}}
! [[2010 Belgian Grand Prix|BEL]]<br />{{flagicon|BEL}}
! [[2010 Italian Grand Prix|ITA]]<br />{{flagicon|ITA}}
! [[2010 Singapore Grand Prix|SIN]]<br />{{flagicon|SIN}}
! [[2010 Japanese Grand Prix|JPN]]<br />{{flagicon|JPN}}
! [[2010 Korean Grand Prix|KOR]]<br />{{flagicon|KOR}}
! [[2010 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br />{{flagicon|BRA}}
! [[2010 Abu Dhabi Grand Prix|ABU]]<br />{{flagicon|UAE}}
!valign="middle"| Điểm
|}
|valign="top"|
<span style="font-size:85%">'''Đậm'''&nbsp;- Xuất phát đầu<br />
''Nghiêng''&nbsp;- Vòng nhanh nhất</span>
|}
{{sup|†}} Các tay đua chưa hoàn thành chặng đua, nhưng được xếp hạng vì đã hoàn thành hơn 90% chặng đua.
 
==Đội đua==
{|
|valign="top"|
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; text-align:center;"
|- valign="top"
!valign="middle"| Xếp hạng
!valign="middle"| Đội đua
!valign="middle"| Xe<br />Số.
! [[2010 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br />{{flagicon|BHR}}
! [[2010 Australian Grand Prix|AUS]]<br />{{flagicon|AUS}}
! [[2010 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br />{{flagicon|MYS}}
! [[2010 Chinese Grand Prix|CHN]]<br />{{flagicon|CHN}}
! [[2010 Spanish Grand Prix|ESP]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 Monaco Grand Prix|MON]]<br />{{flagicon|MON}}
! [[2010 Turkish Grand Prix|TUR]]<br />{{flagicon|TUR}}
! [[2010 Canadian Grand Prix|CAN]]<br />{{flagicon|CAN}}
! [[2010 European Grand Prix|EUR]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 British Grand Prix|GBR]]<br />{{flagicon|GBR}}
! [[2010 German Grand Prix|GER]]<br />{{flagicon|GER}}
! [[2010 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br />{{flagicon|HUN}}
! [[2010 Belgian Grand Prix|BEL]]<br />{{flagicon|BEL}}
! [[2010 Italian Grand Prix|ITA]]<br />{{flagicon|ITA}}
! [[2010 Singapore Grand Prix|SIN]]<br />{{flagicon|SIN}}
! [[2010 Japanese Grand Prix|JPN]]<br />{{flagicon|JPN}}
! [[2010 Korean Grand Prix|KOR]]<br />{{flagicon|KOR}}
! [[2010 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br />{{flagicon|BRA}}
! [[2010 Abu Dhabi Grand Prix|ABU]]<br />{{flagicon|UAE}}
!valign="middle"| [[Điểm]]
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 1
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|AUT}} [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Renault F1|Renault]]
| 5
|bgcolor="#dfffdf"| '''4'''
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| '''6'''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"| '''7'''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''''3'''''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''''3'''''
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#efcfff"| '''Ret'''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|align="right" rowspan="2"| '''498'''
|-
| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| ''9''
|bgcolor="#dfdfdf"| '''''2'''''
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3'''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| '''2'''
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|- style="đậm-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 2
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|GBR}} [[McLaren]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]
| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| ''3''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|align="right" rowspan="2"| '''454'''
|-
| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#cfcfff"| ''14''<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 3
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| 7
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|align="right" rowspan="2"| '''396'''
|-
| 8
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 13<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| ''14''
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 4
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|GER}} [[Mercedes GP|Mercedes]]
| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|align="right" rowspan="2"| '''214'''
|-
| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 17<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 5
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|FRA}} [[Renault F1|Renault]]
| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| ''7''
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|align="right" rowspan="2"| '''163'''
|-
| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 13<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| ''15''
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 6
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|GBR}} [[WilliamsF1|Williams]]-[[Cosworth]]
| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|align="right" rowspan="2"| '''69'''
|-
| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| '''8'''
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 7
|rowspan="2" align="left" style="white-space:nowrap;"| {{flagicon|IND}} [[Force India]]-[[Mercedes-Benz HighPerformanceEngines|Mercedes]]&nbsp;
| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|align="right" rowspan="2"| '''68'''
|-
| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15<sup>†</sup>
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 8
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|SUI}} [[Sauber|BMW Sauber]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| 22
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|align="right" rowspan="2"| '''44'''
|-
| 23
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 9
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|ITA}} [[Scuderia Toro Rosso|Toro Rosso]]-[[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|align="right" rowspan="2"| '''13'''
|-
| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 10
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|MYS}} [[Lotus Racing|Lotus]]-[[Cosworth]]
| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17<sup>†</sup>
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 15<sup>†</sup>
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 21<sup>†</sup>
|align="right" rowspan="2"| '''0'''
|-
| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 11
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|ESP}} [[Hispania Racing|HRT]]-[[Cosworth]]
| 20
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 20<sup>†</sup>
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 22
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|align="right" rowspan="2"| '''0'''
|-
| 21
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|- style="border-top:2px solid #aaaaaa"
!rowspan="2" align="left"| 12
|rowspan="2" align="left"| {{flagicon|GBR}} [[Virgin Racing|Virgin]]-[[Cosworth]]
| 24
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|align="right" rowspan="2"| '''0'''
|-
| 25
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 15
|bgcolor="#ffffff"| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| NC
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|- valign="top"
!valign="middle"| Xếp hạng
!valign="middle"| Đội đua
!valign="middle"| Xe<br />Số.
! [[2010 Bahrain Grand Prix|BHR]]<br />{{flagicon|BHR}}
! [[2010 Australian Grand Prix|AUS]]<br />{{flagicon|AUS}}
! [[2010 Malaysian Grand Prix|MAL]]<br />{{flagicon|MYS}}
! [[2010 Chinese Grand Prix|CHN]]<br />{{flagicon|CHN}}
! [[2010 Spanish Grand Prix|ESP]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 Monaco Grand Prix|MON]]<br />{{flagicon|MON}}
! [[2010 Turkish Grand Prix|TUR]]<br />{{flagicon|TUR}}
! [[2010 Canadian Grand Prix|CAN]]<br />{{flagicon|CAN}}
! [[2010 European Grand Prix|EUR]]<br />{{flagicon|ESP}}
! [[2010 British Grand Prix|GBR]]<br />{{flagicon|GBR}}
! [[2010 German Grand Prix|GER]]<br />{{flagicon|GER}}
! [[2010 Hungarian Grand Prix|HUN]]<br />{{flagicon|HUN}}
! [[2010 Belgian Grand Prix|BEL]]<br />{{flagicon|BEL}}
! [[2010 Italian Grand Prix|ITA]]<br />{{flagicon|ITA}}
! [[2010 Singapore Grand Prix|SIN]]<br />{{flagicon|SIN}}
! [[2010 Japanese Grand Prix|JPN]]<br />{{flagicon|JPN}}
! [[2010 Korean Grand Prix|KOR]]<br />{{flagicon|KOR}}
! [[2010 Brazilian Grand Prix|BRA]]<br />{{flagicon|BRA}}
! [[2010 Abu Dhabi Grand Prix|ABU]]<br />{{flagicon|UAE}}
!valign="middle"| Điểm
|}
|valign="top"|
<span style="font-size: 85%">'''Đậm''' – Xuất phát đầu<br />
''Nghiêng'' – Vòng nhanh nhất</span>
|}
{{sup|†}} Các tay đua chưa hoàn thành chặng đua, nhưng được xếp hạng vì đã hoàn thành hơn 90% chặng đua.
 
{{Giải vô địch Công thức 1}}
{{Commonscat|20092010 in Formula One}}
 
[[Thể loại:Công thức 1]]
 
[[ar:بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2010]]
[[af:2009 Formule Een-seisoen]]
[[bs:Formula 1 sezona 2010]]
[[ar:بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2009]]
[[bg:Световен шампионат на Формула 1 (2010)]]
[[id:Formula Satu musim 2009]]
[[msca:FormulaTemporada Satu2010 musimde 2009Fórmula 1]]
[[bscs:FormulaFormule 1 sezonav 2009roce 2010]]
[[de:Formel-1-Saison 2010]]
[[bg:Световен шампионат на Формула 1 (2009)]]
[[caet:Temporada2010. 2009aasta de FórmulaVormel 1 hooaeg]]
[[el:Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2010)]]
[[cs:Formule 1 v roce 2009]]
[[es:Temporada 2010 de Fórmula 1]]
[[da:Formel 1 2009]]
[[eu:2010eko 1 Formulako denboraldia]]
[[de:Formel-1-Saison 2009]]
[[fr:Championnat du monde de Formule 1 2010]]
[[et:2009. aasta Vormel 1 hooaeg]]
[[gl:Campionato Mundial de Fórmula 1 de 2010]]
[[el:Παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 (2009)]]
[[enhr:2009 Formula One1 - sezona season2010.]]
[[esid:TemporadaFormula 2009Satu demusim Fórmula 12010]]
[[it:Campionato Mondiale di Formula 1 2010]]
[[eu:2009ko 1 Formulako denboraldia]]
[[lv:2010. gada F1 sezona]]
[[fr:Championnat du monde de Formule 1 2009]]
[[gllt:Campionato2010 Mundialm. de FórmulaFormulės 1 de 2009sezonas]]
[[hu:2010-es Formula–1 világbajnokság]]
[[hr:Formula 1 - sezona 2009.]]
[[mr:२०१० फॉर्म्युला वन हंगाम]]
[[it:Campionato Mondiale di Formula 1 2009]]
[[lvms:2009.Formula gadaSatu F1musim sezona2010]]
[[ltnl:2009Formule m.1 Formulės 1in sezonas2010]]
[[ja:2010年のF1世界選手権]]
[[hu:2009-es Formula–1 világbajnokság]]
[[no:Formel 1-sesongen 2010]]
[[mr:२००९ फॉर्म्युला वन हंगाम]]
[[nlpl:FormuleFormuła 1 inSezon 20092010]]
[[pt:Temporada de Fórmula 1 de 2010]]
[[ja:2009年のF1世界選手権]]
[[ro:Sezonul de Formula 1 din 2010]]
[[no:Formel 1-sesongen 2009]]
[[ru:Сезон 2010 Формулы-1]]
[[pl:Formuła 1 Sezon 2009]]
[[simple:2010 Formula One season]]
[[pt:Temporada de Fórmula 1 de 2009]]
[[sk:Formula 1 v roku 2010]]
[[ru:Сезон 2009 Формулы-1]]
[[simplesl:2009 Formula One1 sezona season2010]]
[[slsr:FormulaФормула 1 sezona 2009(2010)]]
[[srfi:ФормулаFormula 1 (2009)-kausi 2010]]
[[fisv:FormulaFormel 1 -kausiVM 20092010]]
[[tl:2010 Panahon ng Formula One]]
[[sv:Formel 1-VM 2009]]
[[tr:20092010 Formula 1 sezonu]]
[[uk:Формула-1 — Чемпіонат 20092010]]
[[zh:20092010年世界一级方程式锦标赛]]
Người dùng vô danh