Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|datastyle = padding:0; line-height:1.2em; vertical-align:middle;
 
|data1 = {{#if:{{{incumbent<includeonly>|{{{người đương nhiệm|}}}</includeonly>}}}
| <div style="padding-bottom:0.4em; <!--
-->border-bottom:solid 1px #ccd2d9; line-height:1.4em;"><!--
-->[[File:{{{image|{{{hình|}}}}}}|center|border|{{{imagesize|{{{kích thước hình|120px}}}120px}}}|alt={{{alt|}}}]]</div>
}}<!--
--> '''Người đươngĐương nhiệm''' <br/>'''{{{incumbent}}}'''<!--
-->{{#if:{{{incumbentsince<includeonly>|{{{nhậm chức|}}}</includeonly>}}}
| <br/><small>từ ngày&nbsp;{{{incumbentsince|{{{nhậm chức|}}}}}}</small>
--></div><!--
-->}}
|label2 = [[StyleChức (manner of address)|Styledanh]]
|data2 = {{{style<includeonly>|</includeonly>}}}
|label3 = [[Trụ sở]]
|data3 = {{{residence<includeonly>|{{{trụ sở|}}}</includeonly>}}}
|label4 = Người đềĐề cử bởi
|data4 = {{{nominator<includeonly>|{{{người đề cử bởi|}}}</includeonly>}}}<!--
-->{{#if:{{{nominatorpost<includeonly>|</includeonly>}}}
| <div style="padding-top:0.2em; font-size:80%;">as {{{nominatorpost}}}</div>
}}
|label5 = Người bổBổ nhiệm bởi
|data5 = {{{appointer<includeonly>|{{{người bổ nhiệm|}}}</includeonly>}}}<!--
-->{{#if:{{{appointerpost<includeonly>|</includeonly>}}}
|label6 = [[Nhiệm kỳ]]
|data6 = {{{termlength<includeonly>|{{{nhiệm kỳ|}}}</includeonly>}}}
|label7 = Người đầu tiên<br>nhậmgiữ chức
|data7 = {{{inaugural<includeonly>|{{{người đầu tiên|}}}</includeonly>}}}
|label8 = Thành lập
|data8 = {{{formation<includeonly>|{{{thành lập|}}}</includeonly>}}}
|label9 = Người cuối cùng<br>nhậmgiữ chức
|data9 = {{{last<includeonly>|{{{người cuối cùng|}}}</includeonly>}}}
|label10 = Bãi bỏ
|data10 = {{{end<includeonly>|{{{bãi bỏ|}}}</includeonly>}}}
|label11 = ThayThứ thếtự bởikế vị
|data11 = {{{succession<includeonly>|{{{thaythứ thếtự kế vị|}}}</includeonly>}}}
|label12 = Đại diện
|data12 = {{{deputy<includeonly>|{{{đại diện|}}}</includeonly>}}}