Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đen”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Trong ví dụ của mục từ '''Đen''' tôi thêm từ ''đủi'' vào để hàm ý nói rằng nó không phải là một màu, do trên thực tế người ta có thể nói là ''anh đen quá'' hay ''anh đen đủi quá'' hay như trong ''dân đen'' thì tôi nghĩ từ đen chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào với màu đen cả.[[User:Vương Ngân Hà|Vương Ngân Hà]] 04:58, 29 tháng 6 2005 (UTC)
:Tôi nghĩ các nghĩa khác như '''đen đủi''' là nghĩa bóng cho nên ở một trang định hướng. Đen với nghĩa màu đen là nghĩa "đen" :-) và là nghĩa đầu tiên người ta nghĩ đến, cho nên để ở trang chính. [[User:DHN|Dung Nguyen]] 05:10, 29 tháng 6 2005 (UTC)
::Hợp lý. [[User:Avia|Avia]] 06:47, 29 tháng 6 2005 (UTC)