Khác biệt giữa các bản “ATP Finals”

(Đã lùi lại sửa đổi 3551271 của 112.197.56.94 (Thảo luận) đừng đổi hướng như thế, hãy yêu cầu BQV)
|-
| [[Björn Borg]] || {{SWE}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 20px;">2</div> ||1980, 1979
|-
| [[Nikolay Davydenko]] || {{Nga}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||2009
|-
| [[Novak Đoković]] || {{SRB}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||2008
|-
| [[David Nalbandian]] || {{ARG}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||2005
|-
| [[Stan Smith]] || {{USA}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||1970
 
|-
| [[Novak Đoković]] || {{SRB}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||2008
|-
| [[Nikolay Davydenko]] || {{Nga}} || <div style="border: 1px solid black; background: #ffffff; margin: 3px; text-align: right; font-weight: bold; width: 10px;">1</div> ||2009
|}
 
Người dùng vô danh