Khác biệt giữa các bản “Ivan Lendl”

Trang mới: “{{Infobox Tennis player |playername = Ivan Lendl |image = |nickname = The Terminator, Ivan the Terrible |country = {{TCH}} (1978–1992) <br/> {{USA}} (1992—presen…”
(Trang mới: “{{Infobox Tennis player |playername = Ivan Lendl |image = |nickname = The Terminator, Ivan the Terrible |country = {{TCH}} (1978–1992) <br/> {{USA}} (1992—presen…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh