Khác biệt giữa các bản “Sở Chiêu Vương (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Sở Chiêu Vương''' có thể là:
*[[Sở Chiêu vương]] Hùng Chẩn, vị [[vua]] thứ 32 của [[Sở (nước)|nước Sở]] thời Tây Chu và [[Xuân Thu]] [[Chiến Quốc]]
*Sở Chiêu vương [[Chu Trinh (nhà Minh)|Chu Trinh]], phiên vương nước Sở đời [[nhà Minh]]
 
{{trang định hướng}}