Khác biệt giữa các bản “Padma Choling”

| office =Chủ tịch [[Khu tự trị Tây Tạng]]
| term_start = 15 tháng 1 năm 2010
| term_end = [[Tháng 1]] năm [[2013]]
| predecessor =[[Qiangba Puncog]]
| successor = [[Losang Jamcan]]
| order2 =
| office2 = Chủ tịch Hội đồng Nhân dân [[Khu tự trị Tây Tạng]]