Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chu Túc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox royalty|name=Chu vương Chu Túc|title=|image=|caption=|succession=|reign=|predecessor=|successor=|issue=''xem văn bản''|full name=Chu Túc|posthumous name='''CungChu Định vương''' <br> (周定王)|birth_date=8 tháng 10, 1361|death_date=2 tháng 9, 1425|father=[[Minh Thái Tổ]]|mother=[[Mã hoàng hậu (Minh Thái Tổ)|Hiếu Từ Cao Hoàng hậu]]}}
'''Chu Túc''' (朱橚; 8 tháng 10, 1361 - 2 tháng 9, 1425), còn gọi là ''Chu Định vương'' (周定王), là hoàng tử thứ năm của '''Minh Thái Tổ''' [[Chu Nguyên Chương]], người sáng lập ra [[Nhà Minh|triều Minh]]. Mẹ là [[Mã hoàng hậu (Minh Thái Tổ)|Hiếu Từ Cao Hoàng hậu]] Mã thị.