Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hydro”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|title=Production of Antihydrogen |author= G.Baur, G.Boero, S.Brauksiepe, A.Buzzo, W.Eyrich, R.Geyer, D.Grzonka, J.Hauffe, K.Kilian, M.LoVetere, M. MacriM.Moosburger, R.Nellen, W. Oelert, S.Passaggio, A.Pozzo, K.Röhrich, K.Sachs, G.Scheppers, T.Sefzick, R.S.Simon, R.Stratmann, F.Stinzing, M.Wolke |journal=[[Physics Letters B]] |volume=368 |year=1996 |pages=251ff}}</ref> Khi một phản proton đến gần một nhân xenon, một electron-positron-pair có thể được tạo ra, và với vài khả năng positron sẽ bị bắt giữ bởi phản antiproton để tạo phản hydrogen. Xác suất tạo ra nguyên tử phản hiđrô từ một phản proton chỉ là {{val|e=-19}}, do đó phương pháp này không phù hợp lắm cho việc sản xuất số lượng đáng kể nguyên tử phản hydro, do các tính toán chi tiết không được chỉ ra trước đây.<ref name="first-calc">{{cite journal |title=Electromagnetic Pair Production with Capture |author=A. Aste |coauthors=G.Baur, D. Trautmann, K. Hencken |journal=[[Physical Review A: Atomic, Molecular and Optical Physics]] |volume=50 |year=1993 |pages=3980ff }}</ref>
 
TheCác experimentsthí donenghiệm atthực hiện tại [[CERN]] weređược latertiến hành sau này, invào năm 1997, reproducedđược thực hiện lại attại [[Fermilab]] in theHoa USKỳ wherenơi aphần somewhatgiao differentcắt crosskhác sectioncủa forquá thetrình processđã wasđược identifiedxác định.<ref>{{cite journal|last=Blanford|first=G.|coauthors=D.C. Christian, K. Gollwitzer, M. Mandelkern, C.T. Munger, J. Schultz, G. Zioulas|date=December 1997|title=Observation of Atomic Antihydrogen|journal=[[Physical Review Letters]]|publisher=Fermi National Accelerator Laboratory|quote=FERMILAB-Pub-97/398-E E862 ... p and H experiments}}</ref> BothCả experimentshai resultedthí innghiệm highlyđã energetic,dẫn orđến warm,kết antihydrogenquả atoms,các whichnguyên weretử unsuitablephản forhiđrô detailednăng studylượng cao hay ấm mà không phù hợp cho nghiên cứu chi tiết. SubsequentlyDo đó, [[CERN]] builtđã thexây [[Antiprotonmáy Deceleratorgiảm tốc phản proton]] innhằm orderhỗ totrợ supportcác effortsnỗ towardslực creatingtheo low-energyhướng antihydrogentạo whichra couldcác bephản usedhiđrô fornăng testslượng ofthấp có thể sử dụng cho các thử nghiệm đối xứng fundamental symmetriesbản.
 
 
 
 
Người dùng vô danh