Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
=== Các cách tiếp cận thiết kế ===
Cách tiếp cận thiết kế là một triết lý chung có thể hoặc không bao gồm một hướng dẫn cho các phương pháp cụ thể. Một số hướngcách sẽ dẫn hướng đến mục tiêu chung của thiết kế. Cách tiếp cận khác là hướng dẫn các khuynh hướng của nhà thiết kế. Một sự kết hợp các cách tiếp cận có thể được sử dụng nếu chúng không xung đột.
 
Một số phương pháp phổ biến bao gồm:
214

lần sửa đổi