Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
=== Các cách tiếp cận thiết kế ===
Cách tiếp cận thiết kế là một triết lý chung có thể hoặc không bao gồm hướng dẫn cho các phương pháp cụ thể. Một số cách sẽ dẫn hướng đến mục tiêu chung của thiết kế. Cách tiếp cận khác là hướngđịnh dẫnhướng các khuynh hướng của nhà thiết kế. Một sự kết hợp các cách tiếp cận có thể được sử dụng nếu chúng không xung đột.
 
Một số phương pháp phổ biến bao gồm:
 
=== Thiết kế và kỹ thuật ===
Trong kỹ thuật, thiết kế là một thành phần của quy trình kỹ thuật. Nhiều phương pháp và quy trình chồng chéo có thể được nhìn thấy khi so sánh Thiết kế sản phẩm, Thiết kế công nghiệp và Kỹ thuật. Từ điển di sản của Hoa Kỳ xác định thiết kế như sau: "Để sáng tạo hoặc sáng tạo trong tâm trí, phát minh ra" và "Xây dựng một kế hoạch" và định nghĩa kỹ thuật như sau: "Việc áp dụng các nguyên tắc khoa học và toán học vào các kết thúc thực tế như thiết kế, sản xuất, và hoạt động của cấu trúc, máy móc, quy trình và hệ thống hiệu quả và kinh tế." Cả hai đều là các hình thức giải quyết vấn đề với một sự phân biệt được xác định là việc áp dụng "các nguyên tắc khoa học và toán học". Tuy nhiên, sự tập trung khoa học ngày càng trở nên khoa học thực tiễn đã làm tăng tầm quan trọng của những lĩnh vực thiết kế mới "nhân đạo". Bao nhiêu khoa học được áp dụng trong một thiết kế là một câu hỏi về những gì được coi là "khoa học". Cùng với câu hỏi về những gì được coi là khoa học, có khoa học xã hội so với khoa học tự nhiên. Các nhà khoa học tại Xerox PARC đã tạo ra sự khác biệt về thiết kế so với kỹ thuật ở "di chuyển tâm trí" so với "nguyên tử đang di chuyển" (có lẽ trái ngược với nguồn gốc của thuật ngữ "kỹ thuật - kỹ sư" từ tiếng Latin "genio" theo ý nghĩa của "thiên tài" sự tồn tại của một "tâm trí" không phải là "nguyên tử").[[Tập tin:Aluminium_MacBook.png|trái|nhỏ|191x191px|[[Jonathan Ive]] đã nhận được nhiều giải thưởng cho thiết kế của mình với các sản phẩm của [[Apple Inc.|Apple Inc]], như dòng MacBook này. Trong một số lĩnh vực thiết kế, máy tính cá nhân cũng trở thành đối tượng cho cả thiết kế và sản xuất.]]
 
=== Thiết kế và sản xuất ===
214

lần sửa đổi