Khác biệt giữa các bản “Thiết kế”

 
== Thiết kế là một quy trình ==
Có nhiều sự bất đồng quan trọng liên quan đến '''cách thức''' mà các nhà thiết kế, trong nhiều lĩnh vực, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, làm độc lập hoặc theo nhóm, tạo ra các thiết kế. Kees Dorst và Judith Dijkhuis, cả hai đều là những nhà thiết kế, đã lập luận rằng "có rất nhiều cách để mô tả quy trình thiết kế", họ cũng đưa ra thảo luận "hai cách thức nền tảng và khác biệt cơ bản",<ref>Dorst and Dijkhuis 1995, p. 261</ref> cả hai đều có một vài cách gọi. Quan điểm phổ biến được gọi là "mô hình duy lý",<ref name="Brooks">Brooks 2010</ref> "giải quyết vấn đề kỹ thuật"<ref name="Schön 1983">Schön 1983</ref> và "quan điểm lấy lý trí làm trung tâm".<ref name="Ralph 2010">Ralph 2010</ref> Quan điểm khác được gọi là "phản ánh qua hành vi", "thiết kế tiến hóa", "đồng tiến hóa",<ref>Dorst and Cross 2001</ref> và "quan điểm lấy hành vi làm trung tâm".
 
=== Mô hình duy lý ===
214

lần sửa đổi