Khác biệt giữa các bản “Reverse proxy”

 
== Công dụng của reverse proxy ==
* Reverse proxy có thể che dấugiấu sự tồn tại và các đặc điểm của các servers thực sự được dùng.
* Trong trường hợp các trang giao thức bảo mật [[HTTPS]], một [[máy chủ mạng]] có thể không tự mã hóa SSL hay TLS, mà giao nhiệm vụ này cho reverse proxy mà có thể được trang bị phần cứng [[:en:ssl acceleration|ssl accelerator card]].
* Load balancing, proxy có thể chia đều các yêu cầu của các máy khách tới các servers.
Người dùng vô danh