Khác biệt giữa các bản “Thế giới Ả Rập”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|area = 13.132.327 km²<ref>{{cite web|title=Arab World - Surface area|url=https://www.indexmundi.com/facts/arab-world/surface-area|website=www.indexmundi.com}}</ref>
|population = 423.000.000<ref>{{cite web|title=World Arabic Language Day {{!}} United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization|url=http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-arabic-language-day/|website=www.unesco.org|language=en}}</ref>
|density = 29.83930 người/km<sup>2</sup><ref>{{cite web|title=Population density (people per sq. km of land area) {{!}} Data|url=https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?locations=1A&view=chart|website=data.worldbank.org|language=en-us}}</ref>
|GDP_PPP = 2.501 tỉ USD<ref>{{cite web|title=GDP (current US$) {{!}} Data|url=https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=1A|website=data.worldbank.org|language=en-us}}</ref>
|GDP_per_capita = 6.647 USD<ref>{{cite web|title=GNI per capita, Atlas method (current US$) {{!}} Data|url=https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=1A|website=data.worldbank.org|language=en-us}}</ref>
Người dùng vô danh