Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Tổng của lập phương ''n'' số nguyên lẻ đầu tiên được tính theo công thức sau:
:<math>1^3+3^3+\dots+(2y-1)^3 = (xy)^2</math>
Trong đó x,y phải thỏa mãn phương trình Pell {{math|''x''{{sup|2}} − 2''y''{{sup|2}} {{=}} −1}}. Ví dụ cho:{{math|1=''y'' = 5}} and {{math|29}}:
:<math>1^3+3^3+\dots+9^3 = (7\cdot 5)^2 </math>
 
[[Thể loại:Đại số]]
[[Thể loại:Toán học sơ cấp]]
{{Sơ khai toán học}}