Khác biệt giữa các bản “Số lập phương”

không có tóm lược sửa đổi
Tổng của lập phương ''n'' số nguyên lẻ đầu tiên được tính theo công thức sau:
:<math>1^3+3^3+\dots+(2y-1)^3 = (xy)^2</math>
Trong đó x,y phải thỏa mãn phương trình Pell {{math|''x''{{sup|2}} − 2''y''{{sup|2}} {{=}} −1}}. Ví dụ cho:{{math|1=''y'' = 5}} and {{math|29}}:
:<math>1^3+3^3+\dots+9^3 = (7\cdot 5)^2 </math>
 
[[Thể loại:Đại số]]
[[Thể loại:Toán học sơ cấp]]
{{Sơ khai toán học}}