Khác biệt giữa các bản “Vụ án phố Ôn Như Hầu”

→‎Đánh giá: trùng nên xóa
(→‎Đánh giá: trùng nên xóa)
 
Đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đây là thắng lợi lớn trong công tác bảo vệ [[Đảng Cộng sản Việt Nam]], bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân, góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị bước vào cuộc [[Chiến tranh Đông Dương|Kháng chiến chống thực dân Pháp]] (1946 - 1954).
 
Về giá trị lịch sử, phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, không chỉ đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng, mà còn làm tan rã hệ thống tổ chức của một đảng chính trị câu kết với nước ngoài chống lại nhân dân có thực lực nhất lúc bấy giờ, phá vỡ liên minh phản cách mạng giữa lực lượng bị Việt Minh cho là phản động bên trong với thế lực xâm lược bên ngoài. Vụ án phố Ôn Như Hầu đã cho thấy bản chất phản quốc và đập tan âm mưu đen tối của bọn Quốc dân đảng, kẻ khoác áo “cách mạng quốc gia” nhưng thực chất câu kết với thực dân Pháp để chống nhân dân. Quốc dân đảng tan rã, thực dân Pháp mất đi đội quân phục vụ đắc lực, từ đó liên minh chống lại lợi ích của nhân dân Việt Nam bị phá vỡ. Có thể khẳng định, việc khám phá vụ án phố Ôn Như Hầu là đòn tấn công quyết định, đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng trước khi nó diễn ra 48 giờ, góp phần củng cố chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được dân bầu trở nên vững mạnh.
 
Lực lượng Công an Việt Nam cho rằng, thành công của Vụ án Ôn Như Hầu đã cho thấy sự ủng hộ của nhân dân đối với chính quyền cách mạng. Việc người dân hỗ trợ lực lượng Công an đã khiến cho Pháp không thể sử dụng xe bọc thép đến để cứu lực lượng thân Pháp.<ref>http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Vu-an-On-Nhu-Hau-nhung-gia-tri-lich-su-va-bai-hoc-kinh-nghiem-398696/</ref>
136

lần sửa đổi