Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Số lập phương”

Không có tóm lược sửa đổi
 
Công thức của [[Charles Wheatstone]] (1854):
:<math>n^3 = \underbrace{\left(n^2-n+1\right) + \left(n^2-n+1+2\right) + \left(n^2-n+1+4\right)+ \cdots + \left(n^2+n-1\right)}_{n \text{ sốso lẻle liênlien tiếptiep}}.</math>
Để chứng minh công thức (1) chúng ta có thể dùng cách sau:
:<math>