Khác biệt giữa các bản “Dương gia tướng”

 
==Các thế hệ ==
Các thế hệ Dương Gia Tướng được bổ sung thông qua các tác phẩm kinh kịch, văn học và điện ảnh. Thực tế trong lịch sử, Dương gia tướng chỉ bao gồm: Đời thứ nhất [[Dương Kế Nghiệp]], đời thứ hai [[Dương Diên Chiêu]] (con trai trưởngthứ sáu của Dương Kế Nghiệp) và đời thứ ba [[Dương Văn Quảng]] (con thứ ba của Dương Diên Chiêu). Tính theo các loại phỏng truyện và lịch sử thì nhà họ Dương phò vua tới 5 đời: từ Dương Kế Nghiệp, Dương Lục Lang (Dương Diên Chiêu), Dương Tôn Bảo (Dương Tông Bảo), Dương Văn Quảng, cho đến là Dương Hoài Ngọc (quy ẩn về quê).
 
===Đời thứ nhất===
148

lần sửa đổi