Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ống phun Laval”

Tiết diện mặt cắt ngang tăng sau khi qua tiết diện nhỏ nhất vì Ma>1 nên dA( biến thiên tiết điện) và dp( biến thiên áp suất) ngược đấu đẫn đến khi A tăng thì p giảm đẫn nên vận tốc tăng.
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.3790242 using AWB)
(Tiết diện mặt cắt ngang tăng sau khi qua tiết diện nhỏ nhất vì Ma>1 nên dA( biến thiên tiết điện) và dp( biến thiên áp suất) ngược đấu đẫn đến khi A tăng thì p giảm đẫn nên vận tốc tăng.)
=== Kết luận ===
* Xét dòng chảy dưới vận tốc âm thanh (M<1), khi giảm tiết diện ống (dA<0) thì vận tốc sẽ tăng (dV>0). Tức là nếu giảm diện tích mặt cắt ngang của ống thì chất khí sẽ tăng tốc.
* Tương tự với dòng chảy siêu âm (M>1), khi tăng tiết diện ống (dA>0) thì vận tốc sẽ tăng (dV>0). Tức là nếu giảmtăng diện tích mặt cắt ngang của ống thì chất khí sẽ tăng tốc.
(Đây chính là sự khác biệt giữa dòng chảy dưới và trên vận tốc âm thanh)
 
Người dùng vô danh