Khác biệt giữa các bản “Jimmy Connors”

Trang mới: “'''James Scott "Jimmy" Connors''' (sinh ngày 2 tháng 9 năm 1952, tạu East St. Louis, Illinois, là cựu tay vợt người Mỹ cũng đồng thời là c…”
(Trang mới: “'''James Scott "Jimmy" Connors''' (sinh ngày 2 tháng 9 năm 1952, tạu East St. Louis, Illinois, là cựu tay vợt người Mỹ cũng đồng thời là c…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh