Khác biệt giữa các bản “BamBam (ca sĩ)”

Đã lùi về phiên bản 32247413 bởi 42.114.193.209 (thảo luận): Không tồn tại file ảnh. (TW)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi về phiên bản 32247413 bởi 42.114.193.209 (thảo luận): Không tồn tại file ảnh. (TW))
{{Infobox person
|name=BamBam
|image=Bambam KCON 2015.jpg
|image=63a43e4eec697ee3b733a4ebe71f2131--twitter-yugyeom-and-bambam.jpg
|birth_date={{birth date and age|1997|05|02}}
|birth_name=Kunpimook Bhuwakul