Khác biệt giữa các bản “Từ Đạt”

 
==Tiểu thuyết hóa==
Từ Đạt trong tiểu thuyết [[Ỷ Thiên Đồ Long ký|Ỷ Thiên Đồ Long Ký]] của Kim Dung là một giáo đồ của [[Mani giáo|Minh giáo]] và là huynh đệ thân thiết của Chu Nguyên Chương. Sau khi bí mật trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao được làm sáng tỏ, [[Trương Vô Kỵ]] đã đem binh pháp của [[Nhạc Phi]] - tức là ''Vũ Mục di thư'' (vốn giấu trong cây đao) giao cho Từ Đạt. Nhờ vậy ông đã trở thành danh tướng một thời.
 
==Chú thích==
73

lần sửa đổi