Khác biệt giữa các bản “Thế vận hội Mùa hè 1976”

Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XXI | Logo = Montreal 1976 Summer Olympics logo.s…”
(Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XXI | Logo = Montreal 1976 Summer Olympics logo.s…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh