Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã:
*Huyện lị: [[Buôn Trấp|thị trấn Buôn Trấp]]
*7 xã: [[Băng ADrênh|Băng A DrênhAdrênh]], [[Bình Hòa, Krông Ana|Bình Hòa]], [[Dray Sáp]], [[Dur Kmăl]], [[Ea Bông]], [[Ea Na]], [[Quảng Điền, Krông Ana|Quảng Điền]].
 
== Lịch sử ==