Khác biệt giữa các bản “Elgin, Illinois”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một thành phố ở tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ. Thành phố này thuộc [[quận của Hoa K…”)
 
{{Chicagoland municipality|
'''Elgin, Illinois''' là một thành phố ở [[tiểu bang Hoa Kỳ|tiểu bang]] [[Illinois]], [[Hoa Kỳ]]. Thành phố này thuộc [[quận của Hoa Kỳ|quận]] [[]]. Thành phố có diện tích [[ki-lô-mét vuông|km2]], dân số là người (thời điểm năm).
muni-name = Elgin|
muni = City|
date = 1854|
state = Illinois|
county = Kane|
county2 = Cook|
township = Elgin|
township2 = Dundee|
township3 = Hanover|
township4 = Rutland|
township5 = Plato|
tcounty = Kane|
tcounty2 = Cook|
tcounty3 = Kane|
gov = [[Council-manager government|Council-manager]]|
head_label = Mayor|
gov_head = Ed Schock|
pop = 107,521|
status = up|
percent = 22.69|
prevyear = 1990|
density-km = 1,459.3|
density-mi = 3,779.1|
white = 70.49|
black = 6.80|
hispanic = 34.32|
asian = 3.88|
islander = 0.06|
native = 0.40|
other = 15.39|
zips = 60120, 60121, 60122, 60123, 60124, 60125|
acode = 847 & 224|
area-km = 64.7|
area-mi = 25.0|
pci = 21,112|
geocode = 23074|
mhi = 52,605|
mnhv = 138,500 (2000)|
mhv = 229,300 ([[National Association of Realtors|2005]])|
website = cityofelgin.org|
}}
 
'''Elgin, Illinois''' là một thành phố ở [[tiểu bang Hoa Kỳ|tiểu bang]] [[Illinois]], [[Hoa Kỳ]]. Thành phố này thuộc [[quận của Hoa Kỳ|quận]] [[Kane, Illinois|Kane]]. Thành phố có diện tích [[ki-lô-mét vuông|km2]], dân số là 107.521 người (thời điểm năm 1990).
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh