Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sepp Blatter”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!--Bắt đầu {{Notability|{{{1}}}|{{{2}}}}} -->
{{ambox
| type = content
| kiểu = font-size: 90%
| text = '''Bài viết này''' có thể không thỏa mãn {{#ifeq:{{lc:{{{1}}}}}|proposed|a|}} {{ #switch: {{lc:{{{1}}}}}
| notability = '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|chỉ dẫn chung về độ nổi bật]]'''
| độ nổi bật (người)
| tiểu sử = [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho tiểu sử]]
| độ nổi bật (hàn lâm)
| học thuật = [[Wikipedia:Độ nổi bật (học giả)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho học giả]]
| độ nổi bật (sách)
| sách = [[Wikipedia:Độ nổi bật (sách)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho sách]]
| độ nổi bật (tổ chức và công ty)
| tổ chức = [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho tổ chức]]
| công ty = [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho công ty]]
| độ nổi bật (hư cấu)
| hư cấu =[[Wikipedia:Độ nổi bật (hư cấu)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho khái niệm hư cấu]]
| độ nổi bật (âm nhạc)
| âm nhạc = [[Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho âm nhạc]]
| avoid neologisms
| neologisms =[[Wikipedia:Tránh từ ngữ mới|chỉ dẫn về độ nổi bật cho từ ngữ mới]]
| độ nổi bật (số)
| số =[[Wikipedia:Độ nổi bật (số)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho các số]]
| độ nổi bật (web)
| web = [[Wikipedia:Độ nổi bật (web)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho nội dung web]]
| độ nổi bật (phim)
| phim = [[Wikipedia:Độ nổi bật (phim)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho phim]]
| other = chỉ dẫn về độ nổi bật cho {{{2}}}
| proposed = chỉ dẫn đề xuất cho '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|độ nổi bật]]''' ''(xem {{{2}}})''
| '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|chỉ dẫn về độ nổi bật]]''' hoặc một trong các chỉ dẫn sau cho việc đưa vào Wikipedia: [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)|tiểu sử]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (sách)|sách]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|tổ chức]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (hư cấu)|truyện hư cấu]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc)|âm nhạc]], [[Wikipedia:Tránh từ ngữ mới|từ ngữ mới]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (số)|số]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (web)|nội dung web]], hoặc một vài [[Tiêu bản:Notabilityguide|đề xuất]] cho các chỉ dẫn mới}}.
 
Nếu bạn am hiểu về chủ đề của bài viết này, hãy mở rộng hoặc viết lại bài để xác lập '''độ nổi bật''' của chủ đề. Cách tốt nhất để làm điều đó là [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|dẫn chiếu]] các tài liệu nói về chủ đề đã được công bố bởi các nguồn độc lập. Nếu không thể xác lập được độ nổi bật, bài viết sẽ bị đổi hướng, trộn, hoặc xóa đi theo [[WP:XOA|Quy định về xóa bài]]. {{#if:|<br> <small>Bài viết này được gắn thẻ kể từ '''{{{date}}}'''.</small>}}</div>{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#if:|[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ từ {{{date}}}]]|[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]}}}}[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]}}<!-- Notability end -->
{{Chất lượng kém|ngày=24
|tháng=11
|năm=2010
|lý do=Có độc 1 câu, ít liên kết đến}}
<!--Bắt đầu {{Notability|{{{1}}}|{{{2}}}}} -->
{{ambox
| type = content
| kiểu = font-size: 90%
| text = '''Bài viết này''' có thể không thỏa mãn {{#ifeq:{{lc:{{{1}}}}}|proposed|a|}} {{ #switch: {{lc:{{{1}}}}}
| notability = '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|chỉ dẫn chung về độ nổi bật]]'''
| độ nổi bật (người)
| tiểu sử = [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho tiểu sử]]
| độ nổi bật (hàn lâm)
| học thuật = [[Wikipedia:Độ nổi bật (học giả)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho học giả]]
| độ nổi bật (sách)
| sách = [[Wikipedia:Độ nổi bật (sách)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho sách]]
| độ nổi bật (tổ chức và công ty)
| tổ chức = [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho tổ chức]]
| công ty = [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho công ty]]
| độ nổi bật (hư cấu)
| hư cấu =[[Wikipedia:Độ nổi bật (hư cấu)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho khái niệm hư cấu]]
| độ nổi bật (âm nhạc)
| âm nhạc = [[Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho âm nhạc]]
| avoid neologisms
| neologisms =[[Wikipedia:Tránh từ ngữ mới|chỉ dẫn về độ nổi bật cho từ ngữ mới]]
| độ nổi bật (số)
| số =[[Wikipedia:Độ nổi bật (số)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho các số]]
| độ nổi bật (web)
| web = [[Wikipedia:Độ nổi bật (web)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho nội dung web]]
| độ nổi bật (phim)
| phim = [[Wikipedia:Độ nổi bật (phim)|chỉ dẫn về độ nổi bật cho phim]]
| other = chỉ dẫn về độ nổi bật cho {{{2}}}
| proposed = chỉ dẫn đề xuất cho '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|độ nổi bật]]''' ''(xem {{{2}}})''
| '''[[Wikipedia:Độ nổi bật|chỉ dẫn về độ nổi bật]]''' hoặc một trong các chỉ dẫn sau cho việc đưa vào Wikipedia: [[Wikipedia:Độ nổi bật (người)|tiểu sử]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (sách)|sách]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (tổ chức và công ty)|tổ chức]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (hư cấu)|truyện hư cấu]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (âm nhạc)|âm nhạc]], [[Wikipedia:Tránh từ ngữ mới|từ ngữ mới]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (số)|số]], [[Wikipedia:Độ nổi bật (web)|nội dung web]], hoặc một vài [[Tiêu bản:Notabilityguide|đề xuất]] cho các chỉ dẫn mới}}.
 
Nếu bạn am hiểu về chủ đề của bài viết này, hãy mở rộng hoặc viết lại bài để xác lập '''độ nổi bật''' của chủ đề. Cách tốt nhất để làm điều đó là [[Wikipedia:Nguồn đáng tin cậy|dẫn chiếu]] các tài liệu nói về chủ đề đã được công bố bởi các nguồn độc lập. Nếu không thể xác lập được độ nổi bật, bài viết sẽ bị đổi hướng, trộn, hoặc xóa đi theo [[WP:XOA|Quy định về xóa bài]]. {{#if:|<br> <small>Bài viết này được gắn thẻ kể từ '''{{{date}}}'''.</small>}}</div>{{#if:{{NAMESPACE}}||{{#if:|[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ từ {{{date}}}]]|[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]}}}}[[Thể loại:Bài viết với chủ đề có độ nổi bật không rõ]]}}<!-- Notability end -->
...
{{Thông tin viên chức
| tên = Joseph S. Blatter<br>Sepp Blatter
Người dùng vô danh