Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trăng non (phim)”

|[[Tập tin:Peter Facinelli (2009-2).jpg|nhỏ|80px|Peter Facinelli-Carlisle C.]]
|}<div style="clear:both; width:80%">
{| align="left" class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" width="16%" | Nhân vật
! colspan="4" align="center" | Phim
Người dùng vô danh