Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trăng non (phim)”

|1 = Tiếng Anh
}}
|}<div style="clear:both; width:80%">
{|align=right
|[[Tập tin:Kristen Stewart @ 2010 Academy Awards (cropped).jpg|nhỏ|80px|Kristen Stewart-Bella Swan]]
|-
|[[Tập tin:Robert Pattinson Cropped.jpg|nhỏ|80px|R. Pattinson-Edward C.]]
|-
|[[Tập tin:Taylor Lautner at the 2009 San Diego Comic Con.jpg|nhỏ|80px|Taylor Lautner-Jacob Black]]
|-
|[[Tập tin:Peter Facinelli (2009-2).jpg|nhỏ|80px|Peter Facinelli-Carlisle C.]]
|}<div style="clear:both; width:80%">
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" width="16%" | Nhân vật
|-
! [[Bella Swan]]
| colspan="3" | [[Kristen Stewart]] [[Tập tin:Kristen Stewart @ 2010 Academy Awards (cropped).jpg|20px|Kristen Stewart-Bella Swan]]
|-
! [[Edward Cullen]]
| colspan="3" | [[Robert Pattinson]] [[Tập tin:Robert Pattinson Cropped.jpg|10px|R. Pattinson-Edward C.]]
|-
! [[Jacob Black]]<br /><small>
| colspan="3" | [[Taylor Lautner]] [[Tập tin:Taylor Lautner at the 2009 San Diego Comic Con.jpg|20px|Taylor Lautner-Jacob Black]]
|-
! [[Danh sách nhân vật trong Chạng vạng#Carlisle Cullen|Carlisle Cullen]]
| colspan="3" | [[Peter Facinelli]] [[Tập tin:Peter Facinelli (2009-2).jpg|20px|Peter Facinelli-Carlisle C.]]
|-
! [[Danh sách nhân vật trong Chạng vạng#Esme Cullen|Esme Cullen]]
| colspan="3" | [[Elizabeth Reaser]] [[Tập tin:Elizabeth Reaser.jpg|10px|]]
|-
! [[Danh sách nhân vật trong Chạng vạng#Alice Cullen|Alice Cullen]]
| colspan="3" | [[Ashley Greene]] [[Tập tin:AshleyGreene.jpg|10px|]]
|-
! [[Danh sách nhân vật trong Chạng vạng#Emmett Cullen|Emmett Cullen]]
Người dùng vô danh