Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Positron”

không có tóm lược sửa đổi
(bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla)
Không có tóm lược sửa đổi
 
Trong chân không, positron tồn tại rất lâu với thời gian sống cỡ 4,3×10<sup>23</sup> năm, tuy nhiên trong môi trường, nó lại có thời gian sống khá ngắn do bị hủy cặp gần như tức thời với electron của môi trường.
[[Tập tin:PositronDiscovery.jpg|nhỏ|trái|Dấu vết của phản electron trong thí nghiệm năm 1933]]
==Lịch sử phát hiện và nghiên cứu==
{|align=right
|[[Tập tin:PositronDiscovery.jpg|nhỏ|trái|Dấu vết của phản electron trong thí nghiệm năm 1933]]
|}
[[Paul Dirac]] là người đầu tiên đoán nhận về sự tồn tại của positron trên lý thuyết và rút ra được các tính chất của nó trong bài báo năm 1928 từ việc lý giải nghiệm âm của phương trình năng lượng. Vào năm 1932, [[Carl David Anderson]] đã phát hiện ra positron trong các tia vũ trụ với các tính chất hoàn toàn phù hợp với các tiên đoán của Dirac. Như vậy, positron là phản hạt đầu tiên được phát hiện trong thế giới các hạt vi mô.
==Thuộc tính==
Người dùng vô danh